Museum Quintana

April 28 - July 30, 2017

Museum Quintana – Archeology in Künzing
Partnering Museum of the Archaeological Collection Munich
Osterhofener Straße 2
94550 Künzing

Phone  +49(0)8549 9731-12
E-Mail  museum@kuenzing.de

Natural History Museum of Solothurn

May 3 - October 23, 2016

Natural History Museum of Solothurn
Klosterplatz 2
CH-4500 Solothurn

Infophone  +41(0)32 6227821
Phone  +41(0)32 6227021
Fax  +41(0)32 6227052

E-Mail  naturmuseum@solothurn.ch

Deutsches Chemie-Museum Merseburg
Special Exhibition at the Hochschule Merseburg

January 29 - April 13, 2016

Deutsches Chemiemuseum Merseburg
/ German Chemistry Museum Merseburg

Postal address
c/o Hochschule Merseburg
Eberhard-Leibnitz-Straße 2
06217 Merseburg

Phone  +49 3461 462011
Phone  +49 3461 462263 (Monday and Wednesday)
E-Mail  info@dchm.de

Museum Baruther Glashütte

June 07 - July 26, 2015

Museum Baruther Glashütte
Hüttenweg 20
15837 Baruth Glashütte

Phone  +49 33704 98090
E-Mail  info@museumsdorf.glashuette.de

Naturkundliches Bildungszentrum Ulm

November 02, 2014 - March 01, 2015

Naturkundliches Bildungszentrum Ulm
Kornhausgasse 3
89073 Ulm

Telefon  0731 161 4742
E-Mail  nabi@ulm.de

Bauerngerätemuseum Hundszell

July 06 - October 26, 2014

Bauerngerätemuseum Hundszell
Probststraße 13
85051 Ingolstadt

Telefon  0841 305 -1885 (-1886)

Umweltbundesamt Dessau

May 09 - June 15, 2014

Umweltbundesamt (Federal environment agency)
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau

Telefon  0340 2103 2318
Email   fotini.mavromati@uba.de

Carl Bosch Museum Heidelberg

September 21, 2013 - March 9, 2014

Museum am Ginkgo
Schloss-Wolfsbrunnenweg 46
69118 Heidelberg

Telefon  06221 603616
Email  kontakt@carl-bosch-museum.de

Naturmuseum Augsburg

June 19 - September 8, 2013

Augusta Arcaden
Ludwigstraße 2
86152 Augsburg

Telephone  0821 3246740
Email   naturmuseum.stadt@augsburg.de